nugelbėti

nugélbėti tr. 1. gelbėjimu pakenkti: Ans nugélbėjo, t. y. gelbėdamas nubiednino arba padvasino, numarino J. 2. išgelbėti: Sienas nugelbėjo, stogas nudegė Plng. | Kas nosį nugelbės (nugydys), gaus pusę karalystės (ps.) Dr. | refl.: Jiems ale tikt yr pasisekę ... ant krašto nusigelbėti Kel1881,34. 3. padėti nukelti, nulipti: Vaiką nuo arklio nugélbėti KII4. \ gelbėti; apsigelbėti; atgelbėti; įgelbėti; išgelbėti; nugelbėti; pagelbėti; pergelbėti; pragelbėti; prigelbėti; sugelbėti; užgelbėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsigelbėti — išsiversti, apsieiti: Asesorius įkalbinėjęs lietuviams, kad nepirktų lietuviškų knygų, bet apsigelbėtų lenkiškomis A1884,278. Lietuvių tauta šiandien negal apsigelbėti vien tais savo kalbos žodžiais, kurie buvo vartojami, sakysim, Mažvydo ...… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgelbėti — tr. 1. atstatyti, grąžinti pirmykštę padėtį: Maniau, kad aš karvę atgelbėsiu [pasismaugusią] Prn. Ligonį atgelbėti KI101. Nei jokios žolės jį daugiaus neatgelbėjo prš. 2. gelbėti, globoti iki tam tikro laiko, iki tam tikros vietos (kelionėje): Ik …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gelbėti — gelbėti, ėja ( a, i, ia, ti, sta, sti), ėjo ( ė), gelbėti, ėja, ėjo J; Mž23 1. tr. vaduoti, traukti iš bėdos, saugoti nuo pikto; gydyti: Pats žūk, bet draugą gelbėk! rš. Žmogų iš bėdos gelbėti K. Mes gerai sutinkame, gražiai gyvename: jei vienam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgelbėti — tr. išvaduoti, ištraukti iš bėdos: Aš tave skęstantį išgelbėjau Sim. Kad ir minkėm [išputusią karvę], bet nebišgelbėjom – nudvėsė Jnšk. Jis mus yra išgelbęs nuo didžios perkūnijos prš. Kombainas išgelbsti mus nuo milžiniškų nuostolių sp. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagelbėti — tr., intr. padėti, suteikti kiek pagalbos: Vaikai pagelbsti tėvams darbuose rš. Ta mergina jiem pagelbėjo dirbti Mrj. Ar negalėtumiat, vyrukai, pagelbėti man rąstą į vežimą įkelti Plt. Kokiame varge ar nelaimėje pirmas buvo pagelbėti Žem.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergelbėti — tr. sugebėti gelbėti: Jis mane ir per sunkiausias sunkinybes pergelbės prš. gelbėti; apsigelbėti; atgelbėti; įgelbėti; išgelbėti; nugelbėti; pagelbėti; pergelbėti; pragelbėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragelbėti — tr. nepavykti gelbėti: Pragelbėjo begelbėdamas Šts. gelbėti; apsigelbėti; atgelbėti; įgelbėti; išgelbėti; nugelbėti; pagelbėti; pergelbėti; pragelbėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigelbėti — tr. šiek tiek pagelbėti: Aš jįjį šmotą prigelbėjau, ir pasigavo jis todėl J. Morta prigelbėjo viešniai išsėst, ir kalbėdamies ėjo į trobą rš. gelbėti; apsigelbėti; atgelbėti; įgelbėti; išgelbėti; nugelbėti; pagelbėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugelbėti — tr. gerokai pagelbėti: Ans žmogų sugelba, jei tik galia KlvrŽ. Aš tave sugelbėjau Pn. Nepradėjus dar tarnauti, o jau sugelbėjo mamaitę Žem. Jonas koją nusiplikė, gal galėtum sugelbėti prš. Ir čia mokslas sugelbėjo smalsųjį protą Vr. | refl.: Ar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgelbėti — tr. pagelbėti užkelti, užlipti, užnešti ir pan.: Užgelbėk ir mane ant arklio KI607. Ką ant tikro kelio užgelbėti KII379. | refl.: Gyventojams su daiktais ant aukšto užsigelbėjus, karvelė stalde nuskendo LC1889,51. gelbėti; apsigelbėti; atgelbėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.